Kalite ve Emniyet

Her daim hizmetlerimizin kalitesi önceliğimiz.

Uluslararası Sertifikalar

 ISAGOISO9001ISO14001OHSAS18001RA3
Türkiye
Frankfurt--
Macaristan
Hindistan – Yer Hizmetleri
Hindistan – Delhi Kargo
Mumbai

Amaç

Çelebi'nin kalite konusundaki yaklaşımı, grubun stratejik amacını tercüme ederek sürekli hizmet ve süreç standardizasyonu sağlayan ve Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini arttıran pratik uygulamalara dönüştürmektir. Yüksek düzeyde müşteri deneyimi yönetimi, sürdürülebilir hizmet gelişimi sağlamak için ana hedeftir.

Politika

Çelebi'nin kalite konusundaki vizyonu;

Kalite ve müşteri memnuniyetine odaklanan, yeniliğe uyum sağlayan ve hizmetlerine değer katan bir ekip olmak.

Çelebi’nin kalite konusundaki misyonu;

Müşterilerimize sıcaklık, bireysel motivasyon, memnuniyet ve sirket ruhu sağlamak adına çok çalışarak en yüksek hizmet kalitesini sağlamak.

Bu vizyon ve misyon uyarınca, Çelebi “Kalite ve Müşteri Odaklı” kurum kültürü oluşturdu;

 • Dünya çapında benzersiz / standart / kalite yönetimi destekli olarak hizmet sunmak
 • Müşteri deneyimini geliştirmek
 • Değişim, iş dönüşüm stratejisi ve geleceği planlama
 • Entegrasyon ve optimizasyon projeleri ile gelişime yatkınlığı arttırmak
 • Son Teknoloji Kullanımı
 • Tekilleştirme, basitleştirme ve sağlamlaştırma
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik

“Müşteri Odaklı Kalite” kurum kültürünü elde etmek / sürdürmek, toplam kalite yönetimi ilkelerini takip ederek Çelebi Grubu'nda önemli bir rol oynamaktadır:

 • Müşteri Odaklı
 • Toplu Çalışan Katılımı
 • Süreç Merkezli
 • Entegreli Yönetim Sistemi
 • Stratejik ve sistematik yaklaşım
 • Sürekli Gelişim
 • Gerçeklere dayalı kararlar verme
 • İletişim

 ÇHS Çevre Politikası

Çelebi Hava Servisi olarak, faaliyetlerimiz sırasında ve neticesinde doğan olumsuz çevre etkilerini en aza indirebilmek için gereken önlemleri almayı, işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.

Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulamakta, sistemimizi periyodik olarak ve değişen koşullar sonrasında gözden geçirmekte ve çevre performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktayız. 

Bu amaçla:

 • Kullanılan tüm doğal kaynakların (su, enerji, fosil yakıtlar vb.) tüketimini azaltıcı tedbirler alınır ve hedefler konarak sürdürülebilir iyileştirmeler sağlanır.
 • Paydaşlarımız ve müşterilerimiz ile çevre standartlarının geliştirilmesi için işbirliği yapılır; uygunluk yükümlülüğümüz olan tüm çevre yasa, yönetmelik ve standartlarına uyum sağlanır, 
 • Çevre amaç ve hedeflerini gerçekleştirmemize olanak sağlayacak teknolojiler kullanılır, 
 • Su kirliliğini, hava kirliliğini, toprak kirliliğini ve atık oluşumunu engelleyici önlemler alınır. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanır; tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm fırsatları değerlendirilmeye çalışılır.
 • Tüm çalışanlarımızın, oluşan çevre etkileri ve çevre politikası konusunda bilinçlendirilmesini sağlanır,
 • Çevre performansını gözden geçirmek suretiyle çevre yönetim sistemimiz sürekli olarak izlenir,
 • İş plan, karar ve tedarikçi seçiminde çevresel etkileri (yaşam döngüsü analizi vb.) de göz önünde tutulur, 

ÇHS, “Uygulamaları ile havacılık sektöründe, çevreye duyarlı bir şirket” olarak Çevre Politikası ile çalışanlarının ve müşterilerinin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef belirlemiştir. 

ÇHS İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çelebi Hava Servisi, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini korumanın öneminin bilinciyle, tüm faaliyetlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşması muhtemel her türlü kaybı önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul eder. Bu amaçla sürekli olarak süreçlerini geliştirir, uygular ve iyileştirir; böylelikle en yüksek iş sağlığı ve güvenliği performansı seviyesine ulaşmayı ve uymakla yükümlü olduğu ulusal / uluslararası mevzuat ve diğer şartları karşılamayı, mümkün olduğunca bunların ötesine geçmeyi hedefler.

Tüm yöneticiler, uygun insan, ekipman ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını destekler, etkili İSG raporlaması ve iletişimini teşvik eder ve adil kültür çerçevesinde aktif şekilde İSG yönetimine destek sağlar. 

Tüm çalışanların  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlanarak, çalışanların gönüllü katılımı esası ile tehlikeler kaynağında tespit edilerek, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir. Tüm faaliyetlerimizde,  iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine aykırı çalışma kabul edilemez. 

Faaliyetlerimiz neticesinde doğan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm riskler periyodik olarak değerlendirilerek tehlikeleri ortadan kaldırıcı, riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilir.

Çelebi Hava Servisi A.Ş, çalışanlarını İSG bildirimleri konusunda cesaretlendirir, ramak kala vaka bildirimlerini ve muhtemel kazaların önlenmesini sağlayan çalışanlarını ödüllendirir, kasıtsız ve elde olmayan hataların bildirimleri,  bildiren ile ilgili ya da olaya karışmış diğer çalışanlar ile ilgili bir disiplin işlemi doğurmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve hedeflerine ulaşmak için yeterli beceri ve eğitime sahip insan kaynağının mevcudiyetini güvence altına almak amacıyla tüm çalışanlarımız, maruz kaldıkları tehlikeler konusunda bilinçlendirilir, gerekli bilgi ve beceri aktarılır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelecek acil durumlarda kayıpları en aza indirecek sistemler kurulur, işlevselliği dönemsel olarak kontrol edilir, bağlı olduğumuz otorite ve diğer ilgili taraflar ile sistemlerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılır.

ÇHS bünyesindeki tüm çalışanlar, tedarikçilerimiz ve diğer ilgili taraflar, politikada yer alan hedeflere ulaşmada ve sistemi sürekli iyileştirme faaliyetlerinde iş birliği içinde çalışır.

Emniyet

Emniyet önceliğimiz!

Çelebi Havacılık Holding, tüm faaliyetlerinde emniyetin sağlanmasının öneminin bilinciyle emniyetli bir çalışma ortamı yaratarak oluşması muhtemel her türlü kaybı önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul eder. Bu amaçla sürekli olarak süreçlerini geliştirir, uygular ve iyileştirir; böylelikle en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal/ uluslararası standartları karşılamayı, mümkün olduğunda bunların ötesine geçmeyi hedefler.

Yönetimin tüm aşamaları, en üst amirden başlayarak, en yüksek emniyet performansına ulaşılmasından sorumludur. Tüm yöneticiler, uygun insan, ekipman ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını destekler, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik eder, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimine destek sağlar.

Tüm çalışanların emniyet ile ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlanarak, çalışanların gönüllü katılımı esası ile tehlikeler kaynağında tespit edilerek, sıfır kaza hedeflenir.  Tüm faaliyetlerimizde, emniyet prosedürlerine aykırı çalışma kabul edilemez.

Tüm riskler periyodik olarak değerlendirilerek riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilir. Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut bulunmasını sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımızın uygun ve yeterli eğitim almaları sağlanır.

Çelebi Havacılık Holding ve tüm iştirakleri çalışanlarını olay, vaka, kaza ve özellikle ramak kala vaka bildirimleri konusunda cesaretlendirir, ramak kala vaka bildirimlerini ve muhtemel kazaların önlenmesini sağlayan çalışanlarını ödüllendirir.