Etik Davranış İlkeleri

Etik Davranış İlkeleri

  • Amaç ve Misyona Bağlılık
  • Yasalara ve Hizmet Standartlarına Uyum
  • Dürüstlük, Tarafsızlık, Eşitlik
  • Nezaket, Saygı, Saygınlık ve Güven
  • Etkin Kaynak Kullanımı
  • Bilgi Yönetimi ve Gizlilik
  • Profesyonellik
  • Çıkar Çatışmasından Kaçınma

e