İK Politikaları

Çelebi’de Çalışmak

60 yılı aşkın operasyonel ve profesyonel geçmişe sahip olan Çelebi, müşteri odaklı ve emniyet odaklı bir yaklaşımla tüm dünyadaki müşterilerine mükemmel hizmet vermeye ve genişletmeye devam ediyor. Bunu yapabilmek için Çelebi, çalışanlarına her an, her yerde büyüme ve gelişime izin veren, pratik ve geliştiren bir ortam sunuyor.

İşyeri Kültürümüz

Çelebi, son on yıl içerisinde farklı ülkelerde faaliyet göstermeye başladı. Farklı kültürlerle çalışmak ve küresel olarak genişlemek işyeri kültürümüzü işbirlikçi, kapsayıcı ve çeşitli hale getirmiştir.

IK Yaklaşımımız

Kaliteli hizmetin ancak başarılı ve bağlı bir işgücü ile mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bir şirket olarak Çelebi, çalışanlarıyla özdeşleşmekte ve başarılarının ve gelişimlerinin teşvik etmektedir çünkü en önemli sermayesinin kazandıkları tecrübe olduğu inancıyla hareket eder. Çelebi ve personelini büyük bir aile haline getirirken katılım, takım çalışması, inisiyatif, yaratıcılık ve üretkenliği desteklemektedir.

İşe Alım

Tüm Çelebi Grubu şirketlerinde temel ilke işe alım sürecinde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Görev tanımları ve nitelikleri ve yetkinlik gereklilikleri tam olarak tanımlanmış olan pozisyonlara aday bulmak için bir dizi seçme ve değerlendirme teknikleri kullanıyoruz.

Performans ve Yetenek Döngüsü

Çelebi'deki temel performans ve kariyer yönetimi kuralı, sayısal olarak ifade edilebilecek gerçekçi ancak zorlayıcı hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamaktır. Kariyer yönetimi planlaması, tüm çalışanların düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği performans değerlendirmeleri için temel oluşturur. Temel bir kural, şirket personeli tarafından sağlanan geri bildirimlerin iş süreçlerini iyileştirmek için girdi olarak kullanılmasıdır.

Her pozisyon için temel, profesyonel ve yönetsel yeterlilikler mevcuttur. Performans ve kariyer yönetimi değerlendirmeleri aynı yeterliliklere dayanmaktadır.