Eğitim

Eğitim ve gelişim planları, personelin kuruluş ve mevcut gelecekteki yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bir seviyeye ulaşmasını sağlamak ve bu yeterli seviyeyi kaybetmemesi için formülize edilirken, bu planların uygulama sürecinin aksamadan gerçekleştirildiğinden emin olmak amacıyla yapılır.Bu uygulamaların amacı Çelebi çalışanlarına, ihtiyaç duydukları eğitim seviyesine mümkün olan en etkin ve verimli şekilde çıkarabilmektir.Çelebi yerel ve uluslararası kurallara uygun olarak belirlediği eğitim gereksinimlerini teknolojik gelişmeler ışığında ve rekabet gereksinimlerinin farkında olacak şekilde yönetir.

Çelebi Grubu şirketlerinin faaliyetleri sosyoekonomik gelişmeler ve çalışanlarının kişisel gelişimi ile uyumludur. Tüm eğitim, çalışanları bir araya getirecek ve başarılı bir şekilde ihtiyaç duydukları bilgi, deneyim, beceri ve davranışları kazanacak şekilde yapılandırılmıştır. Pozisyon temelli eğitim gereksinimlerini belirlemek için ise bir eğitim matrisi kullanmaktadır. Bu matrisler değişen ihtiyaç ve koşullar ışığında düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Stratejik Amaçlar

Operasyonel ve destek departmanlarının tümünün ihtiyaçlarını anlayın, gereksinimlerine göre içerik oluşturma

Operasyonel eğitim ile yer hizmetlerinin ve Kargo operasyonlarının kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini arttırın

Global olarak içerik oluşturun, Verimli ve ölçülebilir bir operasyonel eğitim sistemi kurun

Küresel bazda yüksek standartlar için çeşitli öğrenme teknolojileri ve metodolojileri kullanın

Şirketler tarafından sorunsuzca yürütülmesi için tüm eğitim ve gelişim aşamalarına uzmanlık sağlayın

Eğitim ile çevrelenen kariyer yolu, IK Entegrasyon Sistemi, gelişim takibi için işletme güvenilirliği

İşveren markalarının güçlendirilmesi ve en çok talep gören şirketler arasında yükseliş

Üniversiteler veya Enstitülerle İşbirliği ile geleceğe lider yetiştirmek