Çevre dostu hizmet üretimi

Çelebi “Uygulamaları ile havacılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket” olarak çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Şirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Şirketimiz çevre yönetim sistemi, hizmetin tasarlanıp, müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli kontroller altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve çevre performansının sürekli geliştirilmesini hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi Bureau Veritas firması tarafından İzmir istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 14001:2004 sertifikası ile belgelendirilmiştir. Bu belge ile,

  • Atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları yöneteceğimizi,
  • Kaynak kullanımlarını minimize etmeyi amaçlayan programları yöneteceğimizi
  • Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine edeceğimizi Şirket olarak taahhüt etmekteyiz.

Çelebi, insanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir şekilde kullanmaları gerekliliğinin ve sorumluluğunun bilinciyle, doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalar arasında;

  • Her yıl düzenli olarak, akredite bir kuruluşa baca gazı analizlerini yaptırmak,
  • İçme suyu olarak kullanılan suyu arıtmak ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler yaptırmak,
  • Doğal kaynakların etkin kullanımı için Şirket bünyesinde yapılan atık sınıflandırmasıyla, geri dönüşebilen (kağıt, plastik vb.) unsurları düzenli olarak toplamak, su ve elektrik sarfiyatını azaltmak için bazı istasyonlarda fotosel sistemlerini kullanmak,
  • Teknik atölyelerde ortaya çıkan atık yağları (hidrolik yağ vb.), atık yakma tesislerine göndermek,
  • Faaliyetler sonucunda çıkan tehlikeli atıkları, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı kuruluşlara göndermek,
  • Emisyon kaynağı oluşturmayan ekipmanları kullanmak (bataryalı forklift vb.) bulunmaktadır.

Şirketimiz iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre – Orman Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf / geri kazanma amacıyla teslim edilmektedir. Her yıl çevre performansının değerlendirilmesi amacıyla atık envanteri hesaplanır ve Şirket “Çevre Performans Raporları” olarak 3. kurum ve kuruluşlara duyurulur. 2009 yılı boyunca 13.765 litre atık yağ, 7.514 kg atık akü, 453 kg atık filtre lisanslı kuruluşlara teslim edilmek suretiyle bertaraf edilmiştir.

Grup şirketlerinden Çelebi Hava Servisi yeni ekipman alımlarında Avrupa Birliği çevre normlarına uyumlu ekipman satın almakta, AB’nin gürültü ve çevre kirliliğini önleme standartlarına tümüyle uymaktadır.

Çevre koruma kapsamındaki bir başka Çelebi faaliyeti, geçtiğimiz yıllarda yanan Dalaman Ormanı’nın bir kısmının tekrar yeşillendirilmesidir. Dalaman’da 2007 sonunda başlanan ve 2008 başında tamamlanan çalışmalarla, orman yangınında yok olmuş 50 dönümlük araziye, 100.000’in üzerinde fidan dikilmiştir.

Çelebi Grubu’nun en üst seviyede destek verdiği ve ortak çalışmalarda bulunduğu; Lokman Hekim Sağlık Vakfı (LHSV) ise, Türkiye'de hem organizasyon hem de operasyon olarak atık geri dönüşümü yapan ilk sivil toplum kuruluşudur. Lokman Hekim Sağlık Vakfı, hurda kağıt ve araç lastikleri toplayarak, değerlendiren, gecekondu mahallesine hastane inşa eden ve Yoksul Sağlık Karnesi uygulamasını başlatan özgün bir sivil toplum kuruluşudur. Çelebi Grubu’nun en büyük destekçisi olduğu LHSV bünyesinde, 1987’den bugüne kadar; 234.000’ü sembolik bir bağış karşılığı ya da tamamen ücretsiz olmak üzere, toplam 694.000 dar gelirli hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Yüzlerce çocuk ve yetişkine sağlanan eğitim, gıda ve giysi desteğinin yanı sıra Vakıf, 1989 Ekim ayından bu yana, yaklaşık 74.000 ton kaynağında ayrıştırılmış katı atık toplamıştır. Bunlar arasında yer alan 31.200 tonu hurda kâğıt ile 530.400 adet ağacın kesilmesine mani olmuştur.

Yeşil Havaalanı ve Yeşil Kuruluş Belgesi 

Çevre dostu bir iş ortamı politikası sürdüren ve bu yolda çaba gösteren şirketleri takdir etmek amacıyla  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yürütülen proje çerçevesinde Çelebi’nin İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman istasyonlarına “Yeşil Kuruluş Belgesi” verildi.