Genel Kurul Daveti-Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişler

Genel Kurul Daveti-Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişler

Şirketimizin 2020 hesap dönemi muamelatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14:00’te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki şirket genel merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Çelebi Yönetim Kurulu Adaylarının Özgeçmişleri

Bağımsızlık Beyanları

celebi-ilan-5x35.jpeg